• All
  • Newyddion
  • Newyddion

Cylchlythyr Gwanwyn

Beth yw Passivhaus?

Ystyrir yn aml mai Passivhaus yw safon aur adeiladu y gellir ei gymhwyso i unrhyw fath o adeilad. Mae ei wreiddiau yn niwedd yr 20fed ganrif ac mae wedi ennill sylw mawr yn fyd-eang, gan gynnwys yng Nghymru,

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Ffair Yrfaoedd Adeiladu Cynaliadwy yn ystod Wythnos Menywod mewn Adeiladwaith

I ddathlu Wythnos Menywod mewn Adeiladwaith (Mawrth 3 i 9), cynhaliodd Prifysgol Cymru Y DRindod Dewi Sant Ffair Yrfaoedd Adeiladu Cynaliadwy cyntaf yn ei hadeilad IQ yn Abertawe.

Rhaglen Hyfforddi Arloesol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Rhoi Sir Gâr ar y Blaen ym Maes Dylunio Adeiladau Effeithlon o ran Ynni

Yn gam arwyddocaol tuag at adeiladu cynaliadwy, mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith (CWIC) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o ddatgelu ei menter hyfforddi ddiweddaraf, ‘Effeithlonrwydd heb Gyfaddawd’, yn rhan o’r rhaglen Adeiladu Cymru Sero Net.

Ffair Gyrfaoedd Adeiladu Cynaliadwy

I ddathlu Wythnos Menywod ym Maes Adeiladu ar 3-9 Mawrth, mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yr Ysgol Pensaernïaeth, Adeiladu a’r Amgylchedd (SoACE), a’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein Ffair Gyrfaoedd Adeiladu Cynaliadwy ar 6 Mawrth.

Dyfodiad podiau prawf perfformiad adeiladau newydd yn gwella dysgu ymarferol

Mae'r amser wedi dod o'r diwedd, ac rydym wrth ein bodd yn cael cyhoeddi bod ein podiau prawf perfformiad adeiladau newydd wedi cyrraedd! Mae'r offer dysgu diweddaraf hyn wedi cael eu cynllunio a'u hadeiladu'n ofalus i wella dysgu ymarferol ar gyfer ein myfyrwyr.

Arbed ynni yn flaenllaw yng nghyrsiau adeiladu’r Brifysgol

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau cyllid gan Raglen Sgiliau a Thalent Bargen Ddinesig Bae Abertawe i ddarparu cyrsiau mewn technegau adeiladu sy’n arbed ynni er mwyn brwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. Bydd prosiect newydd Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC)

'Deall Eich Pŵer' i wella sgiliau datgarboneiddio cartrefi

Gwahoddir myfyrwyr adeiladu, crefftwyr a gweithwyr proffesiynol i 'Deall Eich Pŵer' trwy ymweld â modiwl arddangos newydd yng nghyfleuster SA1 CWIC. Ei ddiben – yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i bobl sy’n ymwneud ag adeiladu ddatgarboneiddio stoc tai ein gwlad.

Dyfodol pren yng Nghymru

Mae'n wych bod datgarboneiddio ac adferiad gwyrdd wrth wraidd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru (2015). Ond beth y mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Llwyrdrochiad ar gyfer Disgyblion Adeiladu

Mae realiti rhithwir yn darparu offeryn defnyddiol i hyfforddi dysgwyr adeiladu ifanc. Croesawodd Coleg Sir Benfro ymweliad gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Taf, a gafodd y cyfle anarferol i brofi adeiladu o safbwynt rhithwir.

CWIC Collaborates with Sero to Create Green Skills Workshop

Energy tech company Sero has collaborated with Construction Wales Innovation Centre (CWIC) to create a new mobile classroom in a drive to upskill students, apprentices, and tradespeople in low carbon technology. Know Your Power will tour Wales hosting specialist workshops, …

Bydd hyfforddiant mewn ôl-osod yn cefnogi diwydiant i ddenu a chadw talent er mwyn bodloni targedau sero-net

UWTSD’s Construction Wales Innovation Centre (CWIC) and Coleg Sir Gar are collaborating with industry partners to deliver emerging skills and training initiatives to support the UK and Welsh governments’ commitment to achieving Net Zero greenhouse gas emissions by 2050. A portfolio of …

CIOB A CWIC YN LANSIO PROFIAD ADEILADU REALITI RHITHWIR I FYFYRWYR

The Chartered Institute of Building (CIOB) and Construction Wales Innovation Centre (CWIC) have launched a virtual reality experience aimed at aiding construction education for students. The project stems from ‘Skills on Site’ (SonS), a CWIC initiative designed to provide interesting and engaging …

Delivering Skills & Training in Wales For Net Zero

UWTSD’s Construction Wales Innovation Centre (CWIC) is playing its part by delivering emerging skills and training initiatives to ensure the UK and Welsh government’s commitment to achieving Net Zero greenhouse gas emissions by 2050 is on track. The construction industry …

Building Information Modelling Competition

Are you up for the Skills Competition Wales Building Information Modelling (BIM) competition? The Task – You work for a Construction and Engineering Company based in Wales. Your team has been tasked with the construction of temporary sleeping pods to …

Academi Sgaffaldio £1.5m newydd Cymru yn derbyn achrediad gan y diwydiant

UWTSD’s Construction Wales Innovation Centre’s (CWIC) newly opened £1.5m Scaffolding Academy in Swansea has been approved by the National Access and Scaffolding Confederation (NASC)’s Construction Industry Scaffolders Record Scheme (CISRS) as an Accredited Training Centre. The purpose-built 9-bay facility based in Swansea …

Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru PCYDDS yn lansio partneriaeth i ddarparu hyfforddiant mewn Academi Sgaffaldio £1.5m newydd

UWTSD’s Construction Wales Innovation Centre (CWIC) is collaborating with South Wales-based Alpha Safety to deliver training at its new £1.5m Scaffolding Academy in Swansea and Cardiff. Led by CWIC in partnership with Alpha Safety and the Construction Industry Training Board …

Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru PCYDDS yn ymuno â lansiad digidol prosiect Offsite Ready

UWTSD’s Construction Wales Innovation Centre (CWIC) will tomorrow (April 23) form part of a digital launch of The Offsite Ready Project, a major training programme to help grow best practice and skills in off-site construction.  The launch is part of …

Delweddu dyfodol hyfforddiant adeiladu drwy Rith-Wirionedd a Realiti Estynedig

A New £2 million pan GB project to improve efficiency and employee safety in the construction industry is being led by the Construction Wales Innovation Centre (CWIC). The project called CONVERT, which is part-funded by the Construction Industry Training Board (CITB), …

CYFLEUSTER NEWYDD GWERTH £ 1.5M YN GOLYGU Y GALL DYSGWYR AROS YNG NGHYMRU I GAEL HYFFORDDIANT SGAFFALDAU LLAWN

Work has commenced on South Wales’ only comprehensive scaffolding training facility.  Led by the Construction Wales Innovation Centre (CWIC) in partnership with Construction Industry Training Board Wales (CITB), the new centre will be located at a purpose developed facility on …

cyCymraeg
Verified by ExactMetrics