Carmarthenshire County Council have invested in building new schools to the Passivhaus standard.  Efficiency without compromise focuses on educating and promoting a greater awareness of the principles and techniques used in the design, construction, and maintenance of a variety of existing Passivhaus schemes in Carmarthenshire. 

Bydd y rhaglen hyfforddi yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys gwyddor adeiladu, effeithlonrwydd ynni, aerglosrwydd, awyru, inswleiddio, a dylunio solar goddefol, a gyflwynir trwy weithgareddau damcaniaethol a rhai gweithgareddau ymarferol.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, gweminarau ac arddangosiad o astudiaethau achos rhanbarthol cyfredol.   

Bydd yr hyfforddiant a ariennir yn llawn yn cynnwys: 

 • Passivhaus i Grefftwyr
 • Passivhaus i Ddylunwyr
 • Passivhaus ar gyfer Ymarfer/Cynnal a Chadw (Newydd)

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys defnyddio meddalwedd modelu ynni a phrofion aerglosrwydd i helpu cyfranogwyr i ddeall a gwella perfformiad ynni'r adeiladau hyn. 

Yn ogystal â'r agweddau technegol, bydd y rhaglen hyfforddi hefyd yn ymdrin â manteision cymdeithasol ac economaidd adeiladu adeiladau ynni-effeithlon, megis gwell iechyd a lles, biliau ynni is, ôl troed amgylcheddol a hyrwyddo datblygu cynaliadwy. 

Ar gyfer pwy y mae hyn?
Rydym yn croesawu ceisiadau gan y grwpiau canlynol sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin neu a allai fod yn gweithio ar brosiectau yn Sir Gaerfyrddin. 

 • Penseiri a Pheirianwyr
 • Crefftwyr a Chontractwyr
 • Staff Rheoli Cyfleusterau
 • Arolygwyr Adeiladau
 • Myfyrwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch
 • Grwpiau Cymunedol 

Mewn partneriaeth â

NEW COURSES COMING SOON

Carmarthenshire County Council have invested in building new schools to the Passivhaus standard. ‘Efficiency without Compromise’ focuses on educating and promoting a greater awareness of the principles and techniques used in the design, construction, and maintenance of a variety of existing Passivhaus schemes in Carmarthenshire.

NEW COURSES COMING SOON

Following the successful delivery of the Certified Passivhaus (PH) Designer course and the PH Tradesperson course held in Carmarthen recently we will soon be introducing a new programme designed to expand retrofit installer training. ERFIT (Enhanced Retrofit Fabric Improvements Training) will be a blend of online training, in-person practical training followed by online assessment.

Topics will include.

 • Introduction to Passivhaus principles
 • Energy-efficient building design,
 • Thermal insulation,
 • Airtightness,
 • Ventilation strategies, and
 • Basic energy modelling.

For further information and to register your interest please follow this link.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr Hyfforddiant Passivhaus cysylltwch â julie.evans@uwtsd.ac.uk.

Agoriad Ysgol Gorslas Opening
cyCymraeg
Verified by ExactMetrics