Hyfforddodd Sheila yn wreiddiol i fod yn Bensaer Tirwedd Siartredig, ac mae wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae Sheila yn parhau i ddatblygu ei chymwyseddau adeiladu proffesiynol, a chafodd gymhwyster mewn Arweinyddiaeth a Rheoli yn ddiweddar, yn ogystal â BSc mewn Rheoli Adeiladu.

cyCymraeg
Verified by ExactMetrics