I Beams
wood-gdfcaae101_1920
Cladding & Window

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Woodknowledge Wales, a Cymdeithas Tai Barcud wedi datblygu partneriaeth unigryw er mwyn ffurfio Canolfan Datblygu Pren Cymru a fydd wedi'i lleoli yn Llanbedr Pont Steffan.

Diben y ganolfan newydd hon yw canolbwyntio ar ddatblygu arloesedd pren cartref ar adeg pan fo coed a phren yng Nghymru yn ganolbwynt ar gyfer dal, storio a lleihau allyriadau carbon.

Diben y ganolfan newydd hon yw canolbwyntio ar ddatblygu arloesedd pren cartref ar adeg pan fo coed a phren yng Nghymru yn ganolbwynt ar gyfer dal, storio a lleihau allyriadau carbon.

Bydd gwaith y ganolfan yn cynnwys;

• Gwyddor Pren Cartref  
• Prototeipio, Profi a Gwerthuso cynhyrchion seiliedig ar Bren Cymru  
• Sefydlu a Gwerthuso Technoleg Synwyryddion mewn Adeiladau a Chydrannau Pren  
• Integreiddio Synwyryddion a thechnolegau perthnasol mewn modd Digidol i alluogi byw annibynnol a byw â chymorth.

WKW Events Header(2)

Gan ddechrau ar 8 Mehefin gyda 'Sut i gynhyrchu paneli ffrâm bren uwch ar gyfer adeiladau perfformiad uchel' mae Woodknowledge Wales yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ac yn bersonol AM DDIM dan arweiniad ymarferwyr ar sut i ddarparu cartrefi newydd ac ôl-osod perfformiad uchel. addas ar gyfer Cymru ZERO CARBON.

Cliciwch ar y llun isod am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

This provision forms part of UWTSD’s Canolfan Tir Glas and is funded by the UK Government Community Renewal Fund.

cyCymraeg