Mae gan Gareth dros ddeng mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant adeiladu, ac mae'n eiriolwr dros ddysgu ar bob cam o fywyd gan iddo ddechrau ar ei yrfa fel prentis saernïaeth.

Mae Gareth yn arwain gweithrediadau a'r gwaith o ddatblygu sgiliau'r dyfodol. Mae'n goruchwylio mentrau blaenllaw, gan ganolbwyntio ar dechnoleg adeiladu. Mae'r mentrau hyn sy'n eiddo i'r DU yn hyrwyddo sgiliau'r dyfodol yn y diwydiant.

Mae Gareth hefyd yn aelod o Gymdeithas Rhwydwaith Penaethiaid Adeiladu Prydain.

cyCymraeg
Verified by ExactMetrics