Gweithio gyda'r CITB ac eraill ledled Cymru
‘Sicrhau Sgiliau ar gyfer y Dyfodol'


CWIC Team L-R: Julie Evans, Prof. Kelvin Donne, Gareth Wyn Evans, Gerald Naylor, Lloyd Sparkes, Dr. Stephen Hole, Lindsay Richards.

CANOLFAN HYFFORDDI UNIGRYW A ARIENNIR GAN CITB

Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn ganolfan hyfforddi unigryw ar gyfer Cymru gyfan a ariennir gan CITB, ac mae ei phrif ganolfan yn rhan o Ardal Arloesi newydd SA1 Glannau Abertawe, eiddo Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant University of Wales Trinity Saint David’s new SA1 Swansea Waterfront Innovation Quarter.

MODEL PRIF GANOLFAN A LLOERENNAU

Gan ddefnyddio 'Prif Ganolfan a Lloerennau', mae partneriaid CWIC, a elwir hefyd yn Lloerennau, yn cynnwys Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu.

Since September 2016 this partnership along with the University of Wales Trinity Saint David has been delivering bespoke and specialist training to all sectors and levels within the welsh construction industry including its supply chain on a demand-led basis. Funded by the CITB for 3 years (2017-2019) this training programme has been completed.   See our news page for further information on our achievements.

Twitter Feed

Achievements September 2016 to August 2019

408
Nifer y diwrnodau hyforddi a chyflawnwyd ers 2016
CWIC Approved Courses
691
Cyflogwyr Cymraeg â gefnogwyd
Cyflogwyr Cymraeg â gefnogwyd
1100
Nifer y diwrnodau hyforddi a chyflawnwyd ers 2016
Training Days
3500
Gweithwyr Cymraeg a gefnogwyd
Number of Construction Industry Professionals, Operatives & Related Staff trained
cyCymraeg