Adeiladu ar gyfer Gwell Byd

Mae adeiladu yn ddiwydiant hanfodol – mae'n creu cartrefi, adeiladau a seilwaith sy'n gwella'r mannau lle rydym yn byw ac yn gweithio.

Mae'r sector yn wynebu galwadau cynyddol i adeiladu'n well, yn fwy clyfar ac yn wyrddach – i drawsnewid y ffordd y caiff adeiladau eu dylunio, eu cynhyrchu a'u hadeiladu.

Mae'r sector yn wynebu galwadau cynyddol i adeiladu'n well, yn fwy clyfar ac yn wyrddach – i drawsnewid y ffordd y caiff adeiladau eu dylunio, eu cynhyrchu a'u hadeiladu.

Mae CWIC yn cefnogi'r diwydiant adeiladu yng Nghymru i adeiladu gweithlu sefydlog a chydnerth. Rydym yn esblygu galluoedd a chymhwysedd yn unol â thueddiadau a chyfleoedd newidiol, a hynny trwy nodi bylchau mewn sgiliau a darparu atebion arloesol.

Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth CWIC yw cydweithredu â phartneriaid i helpu'r sector adeiladu i ddod yn ddiwydiant Sero Net. Rydym yn hyrwyddo technolegau newydd ac yn cefnogi arfer gorau er mwyn diogelu sgiliau ar gyfer y dyfodol.

Ein Gwerthoedd

Rydym yn gysylltiedig..

Rydym yn adlewyrchu'r diwydiant yr ydym yn ei wasanaethu, yn deall ei anghenion ac yn ymgysylltu â'n rhwydwaith i gyflawni canlyniadau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant.

Rydym yn gydweithredol.

Rydym yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol sy'n arwain y diwydiant, busnesau, cyrff masnach, darparwyr dysgu, awdurdodau lleol, ac eraill, i rannu gwybodaeth, dirnadaeth a chyfleoedd.

Rydym yn arloesol.

Rydym yn flaengar, ac yn chwilio'n gyson am atebion ymarferol i dasgau heriol.

Rydym yn agored.

Ynghylch y ffordd yr ydym yn gweithio a'r hyn yr ydym yn ei ddysgu ar hyd y ffordd.

eco home (2)
collaboration (1)
cyCymraeg
Verified by ExactMetrics