Construction Virtual Environment Resource Training (CONVERT) is a two-year national project funded by the Construction Industry Training Board.

The project uses virtual and augmented reality to deliver immersive learning experiences that mimic real situations in construction.

These are offered to students in further and higher education alongside secondary school students pursuing a career in the construction industry.

CONVERT aims to:

  • Provide new learning opportunities to +2,440 further and higher education students studying construction-related subjects
  • Reduce error, accident, time and costs through the targeted use of immersive learning in education and the workplace
  • Provide employers with cost-effective, scalable training that enhances safety and productivity
  • Provide a more engaging way of learning about construction that’s safe
  • Enhance the appeal of the industry to new learners

Following our first year of research and development when the software was created by industry partners Altrad, Canolfan Arloesi Adeiladwaith yr Alban, and Kier Construction, we are now into the delivery stage of an extensive training programme through our partners across the UK.

To keep up to date on CONVERT and its progress, please check out our news page.

Our video summarises CONVERT in 1.14 secs!

We have a range of immersive learning resources available for loan. Please click on the icon for details.

Available for hire

CONVERT equipment is available to anyone in further and higher education who would like to use it as part of their curriculum.
Please complete the form below and we’ll ensure the appropriate partner contacts you.

Nodau'r Prosiect

  • Darparu cyfleoedd dysgu newydd i 2,440 o fyfyrwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch sy'n astudio pynciau cysylltiedig ag adeiladu.
  • Ceisio lleihau gwallau, damweiniau, amser a chostau trwy dargedu’r defnydd o ddysgu trochi mewn addysg ac yn y gweithle.
  • Darparu hyfforddiant costeffeithiol i gyflogwyr, sydd â'r gallu i dyfu yn unol ag anghenion ac a fydd yn gwella diogelwch a chynhyrchiant.
  • Darparu ffordd fwy difyr o ddysgu am adeiladu mewn modd diogel!
  • Gwella apêl y diwydiant i ddysgwyr newydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y modd y gall eich dysgwyr a’ch myfyrwyr elwa o’r profiadau cyffrous hyn cysylltwch â  Julie Evans.

Ewch i'n Newyddion diweddaraf

Profiad Sgiliau Twnelu Newydd

Ar hyn o bryd rydym yn ychwanegu meddalwedd newydd at galedwedd CONVERT, sy'n galluogi dysgwyr i fynd o dan y ddaear a phrofi Sgiliau Twnelu. Mae yna 4 ap sy'n cynnwys y canlynol:

Adeiladu Siafftau a Thwneli
Dirnadaeth o Dwnelu – Ddoe a Heddiw
Cyrchu'r Siafftiau a'r Twneli – Senario Realiti Estynedig
Beth i'w wneud mewn argyfwng – Senario Realiti Estynedig

I gael rhagor o wybodaeth am y profiad Sgiliau Twnelu ewch i'w fideos.

Manteision Defnyddio Realiti Rhithwir ar gyfer Hyfforddiant ym maes Adeiladu

Mae Adroddiad Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), sef “A New Reality: Immersive Learning in Construction”, yn amlygu bod moderneiddio’r diwydiant adeiladu yn hanfodol i’w oroesiad, a bod coleddu technoleg drochi yn allweddol i ddyfodol y broses o ddatblygu sgiliau a chadw talent yn y sector. Mae gan dechnolegau trochi, megis realiti rhithiwr, y potensial i chwyldroi hyfforddiant, ac mae manteision cyd-blethu realiti rhithwir â rhaglenni hyfforddi yn cynnig achos busnes cadarn i'r rhai sy'n ystyried mynd amdani.

cyCymraeg