Mae'r Rotor Pilot yn galluogi dysgwyr i archwilio dronau, a’u defnydd ym maes adeiladu, trwy sawl modiwl. Trwy ddefnyddio'r dechnoleg realiti rhithwir ddiweddaraf a rheolyddion safon y diwydiant, gall dysgwyr brofi egwyddorion hedfan sylfaenol, yn ogystal â chyflawni tasgau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

Gall dysgwyr weithio trwy 4 modiwl sy'n cynnwys;

  • cyflwyniad i'r modd y mae dronau'n cael eu hadeiladu
  • hyfforddiant hedfan sylfaenol
  • gofynion ar gyfer gweithredu diogel
  • archwilio adeilad treftadaeth. 

Cliciwch ar ein Canllaw Defnyddwyr i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae'r Rotor Pilot ar gael i'w fenthyg yn rhad ac am ddim i gynorthwyo wrth addysgu myfyrwyr adeiladu mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cysylltwch â Julie Evans ar 01792 481273 i drefnu.

Creu gan

cyCymraeg