Ein Partneriaid

CITB logo
BRE Academy Logo
Coleg Y Cymoedd
Coleg Sir Gar Logo

Croeso i CWIC

Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn ganolfan hyfforddi unigryw ar gyfer Cymru gyfan a ariennir gan CITB, ac mae ei phrif ganolfan yn rhan o Ardal Arloesi newydd SA1 Glannau Abertawe, eiddo Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gan ddefnyddio 'Prif Ganolfan a Lloerennau', mae partneriaid CWIC, a elwir hefyd yn Lloerennau, yn cynnwys Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu.

Newyddion Diweddar

Newyddion o Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru

Julie Evans
11/06/2020

Post Covid-19 Support Survey

Julie Evans
23/03/2020

Covid-19 Message

Cadw mewn cysylltiad â ni | Ymuno â'n cylchlythyr

O newyddion i ddigwyddiadau, newyddion am brosiectau, sgiliau a mentrau, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.