yng Nghymru Future-Proofing Construction Skills
Cyrsiau Hyfforddi Cyfredol Diogelu Sgiliau at y Dyfodol

NI YW CWIC

Darparwr blaenllaw ymchwil gymhwysol a hyfforddiant arbenigol i'r diwydiant adeiladu ledled Cymru. Rydym yn helpu i drawsnewid adeiladu yn ddiwydiant Sero Net – gan nodi ac annog ffyrdd newydd o weithio.

Mae arloesi wrth wraidd yr hyn a wnawn. Dyna sy'n ein gwneud yn ysgogwyr arfer gorau. Dyna sy'n ein galluogi i wneud newidiadau parhaol yn y diwydiant, gan ein cadw ar flaen y gad.

Cadw mewn cysylltiad â ni | Ymuno â'n cylchlythyr

If you would like us to let you know about new initiatives, funded training as well as discounted training through our scaffolding academy please sign up to our mailing list.

We promise not to bombard you and to keep you updated on what CWIC is doing.