In Wales Future-Proofing Construction Skills
Cyrsiau Hyfforddi Cyfredol Diogelu Sgiliau at y Dyfodol

NI YW CWIC

Darparwr blaenllaw ymchwil gymhwysol a hyfforddiant arbenigol i'r diwydiant adeiladu ledled Cymru. Rydym yn helpu i drawsnewid adeiladu yn ddiwydiant Sero Net – gan nodi ac annog ffyrdd newydd o weithio.

Mae arloesi wrth wraidd yr hyn a wnawn. Dyna sy'n ein gwneud yn ysgogwyr arfer gorau. Dyna sy'n ein galluogi i wneud newidiadau parhaol yn y diwydiant, gan ein cadw ar flaen y gad.

Cadw mewn cysylltiad â ni | Ymuno â'n cylchlythyr

O newyddion i ddigwyddiadau, newyddion am brosiectau, sgiliau a mentrau, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.