Mae'r profiad Gweithio ar Uchder a Sgaffaldiau yn defnyddio'r datrysiadau rhithwir diweddaraf i roi profiad realistig i ddysgwyr o weithio ar uchder, a hynny'n benodol ar sgaffaldiau ac o'u cwmpas. Mae'n galluogi dysgwyr i adeiladu ac archwilio cydrannau sgaffaldiau, gan roi profiad oddi ar y safle a dysgu traddodiadol yn eu cyd-destun, ac mae'n mynd â'r dysgwr trwy 4 modiwl;

Fideo iechyd a diogelwch gweithio ar uchder.
Adnabod Cydrannau Sgaffaldiau.
Cydosod sgaffaldiau.
Archwilio sgaffaldiau a gofynion cyfreithiol.

Mae Gweithio ar Uchder/Sgaffaldiau yn ddatrysiad hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a grëwyd i leihau nifer y damweiniau a marwolaethau ar safleoedd adeiladu.

For further information please click on our User Guide below or check out the short promotional video.

Mae'r Gweithio ar Uchder/Sgaffaldiau ar gael i'w fenthyg yn rhad ac am ddim i gynorthwyo wrth addysgu myfyrwyr adeiladu mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cysylltwch â Julie Evans ar 01792 481273 i drefnu.
Contact us on 01792 481273 or email us to find out how you can borrow this equipment.

Creu gan

cyCymraeg