Mae Simspray yn system ddysgu paent chwistrellu rhithwir sy'n galluogi dysgwyr i beintio ar lefel ddiwydiannol. Mae'n cynnig 4 system gan gynnwys HVLP, Airless, Airmix, a phrosesau caenu powdr electrostatig, ynghyd ag opsiynau ychwanegol ar gyfer sgwrio â thywod a blendio ymylon.

Mae'r efelychydd tra-effeithiol hwn yn eich galluogi i arbed hyd at 50% o'ch costau hyfforddi ac i leihau hyd hyfforddiant myfyrwyr yn sylweddol.

Mae Simspray yn galluogi dysgwyr i wneud y canlynol:

  • addasu'r pwysedd aer a llif y paent
  • rheoli trwch y got
  • meistroli pellter, cyflymder ac onglau
  • gweithio ar arwynebau fflat neu grwn
  • gweithio ar arwynebau fflat neu grwn complex surfaces

Gwyliwch y fideo i weld pa mor realistig yw Simspray!

Mae'r Simspray ar gael i'w fenthyg yn rhad ac am ddim i gynorthwyo wrth addysgu myfyrwyr adeiladu mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cysylltwch â Julie Evans ar 01792 481273 i drefnu.

cyCymraeg