Mae'r feddalwedd Virtual Built Environment Element Explorer (VBEEE) sy'n cyfeirio at Cynllun Gwaith RIBA Plan of Work,yn caniatáu i ddysgwyr archwilio a phrofi'r broses adeiladu. Rhoddir cyfle i ddysgwyr ddewis o blith tri briff gwahanol er mwyn adeiladu adeilad yn rhithwir.

Mae hyn yn cynnwys adeilad diwydiannol, tŷ, ac adeilad a wneir oddi ar y safle. Mae'r briff yn gofyn i ddysgwyr ystyried y perfformiad, y cyfforddusrwydd, y cynaliadwyedd, a'r mesurau cost ar bob cam. Darperir eich ymdrechion adeiladu mewn adroddiad!

Sgrinluniau penodol o'r feddalwedd VBEEE.
O'r chwith i'r dde: Opsiynau'r rhaglen, is-strwythur ac uwch-strwythur ffrâm bren, a golwg adrannol o strwythur panelau SIP.

VBEEE Cross section
VBEEE Sectional

For further information please click on our User Guide.

VBEEE is available as a teaching aid for students following construction-related subjects at colleges and universities.  Please contact Julie on 01792 481273 or email to discuss.

Creu gan

   

cyCymraeg
Verified by ExactMetrics