Ewch ati i Greu Gyrfa Newydd

Allech chi elwa o gyrsiau ar-lein hyblyg, rhan-amser AM DDIM i’ch helpu chi i ailgreu eich gyrfa?

Os GALLAF yw’r ateb YES yna gallai menter Llywodraeth Cymru, Cyfrif Dysgu Personol, eich helpu i wneud hynny.

Mae CWIC yn cydweithio gyda Choleg Sir Gâr i gynnig ystod o gyrsiau seiliedig ar adeiladu i chi a fydd yn helpu i ddatblygu eich gwybodaeth yn ogystal â mynd i’r afael a rhai o’r bylchau sgiliau mae ein diwydiant yn eu hwynebu.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn eich galluogi i astudio cyrsiau hyblyg, rhan-amser o amgylch eich cyfrifoldebau presennol. Gallech ennill y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i newid gyrfa a dechrau ar lwybr newydd.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu dysgu hyblyg wedi'i ariannu'n llawn, ar-lein ac wyneb yn wyneb hefyd.

Byddwch chi’n gallu cael sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i ddatblygu eich gyrfa bresennol neu ei newid yn gyfan gwbl.

Mae'r holl gyrsiau sy’n cael eu cynnig drwy Gyfrif Dysgu Personol yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ydych chi’n Gymwys?

  • 19 oed neu’n hŷn
  • byw yng Nghymru

a bod yn UN o'r canlynol

  • cyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig) yn ennill dan £26,000 y flwyddyn
  • yn gweithio i asiantaeth ar hyn o bryd, neu
  • ar gontractau Dim Oriau neu
  • Gweithiwr ar ffyrlo neu
  • Mewn perygl o golli swydd

Cymerwch y cam nesaf i weld a ydych chi’n gymwys

Os ydych wedi nodi cwrs adeiladu sydd o ddiddordeb i chi yna cwblhewch y ffurflen gymhwysedd a down yn ôl atoch chi gydag ateb.

cyCymraeg