Croeso i'n hail gylchlythyr, sy'n rhoi trosolwg i chi o'r prosiectau cyfredol y mae Cydweithrediad Seilwaith Canolbarth Cymru (CWIC) yn arwain arnynt ac yn cymryd rhan ynddynt.

Ein nod yw cyflwyno newyddion i chi yn amlach, a hynny gan ddefnyddio e-bost, felly cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr electronig isod, a byddwn yn anfon gwybodaeth atoch.

Cylchlythyr CWIC yw'r rhifyn cyntaf erioed, ac mae'n croesawu'r darllenydd i'r prosiect cydweithredol a ariennir gan CITB, yn ogystal â rhoi trosolwg o'r gweithgareddau hyfforddi ac ymgysylltu ers ei sefydlu. Ar ben hyn, mae'r cylchlythyr yn crynhoi rhai mentrau allweddol, er enghraifft Sgiliau ar y Safle, sy'n annog cyflogwyr i agor eu safleoedd adeiladu ar gyfer dysgu ar y safle. Mae'r cylchlythyr hefyd yn rhoi gwybodaeth am Brentisiaethau Uwch Lefel 5 newydd y Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB) mewn Rheoli Adeiladu a Gwasanaeth Mesur Meintiau, ynghyd â chyfeirio at agor y Ganolfan CWIC yn Abertawe.

cyCymraeg
Verified by ExactMetrics